BytSpol služby bytovým spoločenstvám
Žiar nad Hronom O nás Bytová Správa Žiar nad Hronom Aktuality Bytové správcovstvo Naše služby Správa bytových a nebytových priestorov Pre klientov Služby bytovým spoločenstvám Linky Bytové spoločenstvá Kontakty
Zákon o bytových spoločenstvách
  BytSpol :: Služby bytovým spoločenstvám
Vitajte na stránkach firmy BYTSPOL Žiar nad Hronom a okolie Aktuality
BytSpol Bytové Spoločenstvá Správa

> V súčasnosti máme uzatvorenú mandátnu zmluvu so spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Žiari nad Hronom, Lutile, Kremnici, Žarnovici a Vyhniach.

> Preferujeme spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred výkonom správy, kedže pri nich je výhodou ich právna subjektivita a hlavne finančná neprepojenosť so správcom, t.j. oveľa väčšia transparentnosť finančných tokov v dome.

> Našim prvoradým zameraním je odbremeniť spoločenstvo (hlavne predsedu) od ekonomických a evidenčných povinností. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a veľkému počtu klientov vieme poradiť predsedovi, členom rady ale aj jednotlivým vlastníkom aj v množstve iných problémov, ktoré môzu vzniknúť pri fungovaní spoločenstiev. A aj vďaka tomu sa potom predseda spoločenstva môze zamerať na zabezpečenie bežnej prevádzky.

> Od 1. 2. 2024 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici.

> Od 1. 1. 2024 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v ZH, ZC, Kremnici, BB.

> Od 10/2023 sa mení cena vodného a stočného (StVPS).

> Viac v sekcii "Aktuality" a " "Pre klientov".


Spravovanie energií pre bytové spoločenstvá
Bytová správa
Kontakty: Sídlo: Žiar nad Hronom - A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel./fax: 045 / 672 2201, Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
Stránkové hodiny: Pondelok - Štvrtok 7:00 - 15:00, Piatok 7:00 - 12:00
 
  Kancelária Kremnica - Dolná 49/21 (budova Polikliniky), vchod oproti Mestskej polícii, 967 01 Kremnica
Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk, Stránkové hodiny: Štvrtok 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Vyúčtovanie energií pre bytové spoločenstvá
Copyright © 1996 - 2013 www.bytspol.sk | Všetky práva vyhradené. | Web design by
bytspol bytové energie ušetri bytové energie správa bytov správa bytových priestorov správa nebytových priestorov Kremnica Vyhne Žarnovica Žiar nad Hronom Banská Štiavnica Zvolen Handlová Lutila Ladomerská Vieska Kosorín