BytSpol
O nás Aktuality Naše služby Pre klientov Linky kontakty.html
  BYTSPOL :: profesionálne služby
Aktuality

Od 1. 7. 2017 sa mení cena vodného, stočného: vodné 1,4412 EUR/m3, stočné 1,3938 EUR/m3, t.j. spolu 2,8350 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2017 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom, t.j.: fixná zložka 213,261 EUR/kW (zostáva), variab.zložka 0,05580 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 26,6772 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2016 sa zachováva cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom, t.j.: fixná zložka 213,261 EUR/kW, variab.zložka 0,058776 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 27,5039 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2015 sa znižuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom na: fixná zložka 213,261 EUR/kW (zostáva), variab.zložka 0,058776 (znižuje sa) EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 27,5039 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2015 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici na: fixná zložka 309,395 EUR/kW (zvyšuje sa), variab.zložka 0,04992 EUR/kWh (znižuje sa), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 30,0823 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2015 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 339,4015 EUR/kW (zvyšuje sa), variab.zložka 0,05004 EUR/kWh (znižuje sa), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 31,6772 EUR/GJ.

Od 1. 1. 2015 sa znižuje cena el.energie za kWh. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2015 sa zachováva cena vodného, stočného: vodné 1,4040 EUR/m3, stočné 1,3180 EUR/m3, t.j. spolu 2,7220 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 8. 2014 sa zvyšuje cena vodného, stočného: vodné 1,4040 EUR/m3, stočné 1,3180 EUR/m3, t.j. spolu 2,7220 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2014 sa zachováva cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom na: fixná zložka 213,261 EUR/kW, variab.zložka 0,059376 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 27,6705 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2014 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici na: fixná zložka 310,529 EUR/kW (zvyšuje sa), variab.zložka 0,05004 EUR/kWh (znižuje sa), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 30,175 EUR/GJ (zvýšenie). Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2014 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 311,6016 EUR/kW (zvyšuje sa), variab.zložka 0,0550 EUR/kWh (znižuje sa), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 31,6091 EUR/GJ (zníženie). Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2014 sa znižuje cena el.energie za kWh. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2014 sa zvyšuje cena vodného a stočného: vodné 1,3805 EUR/m3, stočné 1,3180 EUR/m3, t.j. spolu 2,6985 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2013 sa znižuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom na: fixná zložka 213,261 EUR/kW (zostáva), variab.zložka 0,059376 (znižuje sa) EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 27,6705 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2013 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici na: fixná zložka 294,823 EUR/kW (zvyšuje sa), variab.zložka 0,05028 EUR/kWh (znižuje sa), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 29,4186 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2013 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 288,8344 EUR/kW (zvyšuje sa), variab.zložka 0,06528 EUR/kWh (znižuje sa), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 33,2714 EUR/GJ.

Od 1. 1. 2013 sa znižuje cena el.energie za kWh a zvyšujú platby za istič a odberné miesto. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2013 sa zvyšuje cena vodného a stočného: vodné 1,3403 EUR/m3, stočné 1,2796 EUR/m3, t.j. spolu 2,6199 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Oznamy Dalkie ZH o odstávkach a spotrebách. Viac > TU

Od 1. 8. 2012 sa zvyšuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v ZH na: fixná zložka 213,261 EUR/kW, variab.zložka 0,0609 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 28,0939 EUR/GJ.

Od 1. 1. 2012 sa zvyšuje cena vodného a stočného: vodné 1,3226 EUR/m3, stočné 1,2532 EUR/m3, t.j. spolu 2,5758 EUR/m3.

Od 1. 1. 2012 sa zvyšuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 258,0665 EUR/kW, variab.zložka 0,0702 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 33,0255 EUR/GJ.

Od 1. 8. 2011 sa zvyšuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 222,5027 EUR/kW, variab.zložka 0,0702 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 31,1616 EUR/GJ.

Od 6. 4. 2011 sa zvyšuje cena vodného a stočného: vodné 1,2145 EUR/m3, stočné 1,1550 EUR/m3, t.j. spolu 2,3695 EUR/m3.

Termín do 31. 3. 2011 vyplývajúci z novely zákona 182/1993 Z.z. zákonom 70/2010 Z.z. na zosúladenie zmluvy o spoločenstve a činnosti spoločenstva s uvedenou novelou.

Od 1. 1. 2011 sa upravuje o DPH cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 222,5027 EUR/kW, variab.zložka 0,068888 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 30,7971 EUR/GJ (927,79 SKK). Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

Od 1. 1. 2011 sa zvyšuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v ZH na: fixná zložka 213,261 EUR/kW, variab.zložka 0,05486 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 26,416 EUR/GJ (795,81 SKK).

Od 1. 1. 2011 sa zvyšuje cena vodného a stočného: vodné 1,1567 EUR/m3, stočné 1,1550 EUR/m3, t.j. spolu 2,3117 EUR/m3 (69,64 SKK).

Dňa 26. 10. 2010 realizujeme informačno-konzultačné stretnutie predsedov BSD ohľadom novely zákona o vlastníctve bytov a ohľadom pravidiel rozpočítavania úhrad za plnenia. Pozvánky boli doručené každému predsedovi BSD s odporúčaním prizvať aj člena rady.

Od 1. 10. 2010 sa zvyšuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 220,6485 EUR/kW (6647,26 SKK), variab.zložka 0,068306 EUR/kWh (2,0578 SKK), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 30,5383 EUR/GJ (920,00 SKK). Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

Od 22. 7. 2010 sa zvyšuje cena vodného: vodné 1,1470 EUR/m3 (34,55 SKK), stočné zostáva 1,0909 EUR/m3 (32,86 SKK), t.j. spolu vodné-stočné 2,2379 EUR/m3 (67,42 SKK), čo predstavuje nárast o 1,76%.

Od 1. 4. 2010 sa opäť novelizuje Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novela č. 70/2010 ho upravuje vo viacerých významných ustanoveniach (tvorba FO, písomné hlasovanie, zodpovednosť vlastníkov...). Predsedovia SVB v našej "správe" dostali o uvedenej zmene písomnú informáciu, pričom bude v najbližších mesiacoch zrealizované školenie aj k predmetnej novele.

Od 1. 2. 2010 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 220,6485 EUR/kW (6647,26 SKK), variab.zložka 0,05236 EUR/kWh (1,5774 SKK), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 26,1089 EUR/GJ (786,56 SKK). Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

Od 1. 1. 2010 sa znižuje cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v ZH na: fixná zložka 182,4797 EUR/kW (5497,38 SKK), variab.zložka 0,0526 EUR/kWh (1,5846 SKK), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 24,175 EUR/GJ (728,296 SKK).

Od 1. 1. 2010 sa zvyšuje cena vodného a stočného: vodné 1,1082 EUR/m3 (33,39 SKK), stočné 1,0909 EUR/m3 (32,86 SKK), t.j. spolu 2,1991 EUR/m3 (66,25 SKK).

Termín do 15. 9. 2009 na vypracovanie/potvrdenie objednávky na odber tepla pre rok 2010 pre firmu Dalkia Žiar nad Hronom ako podklad na určenie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla.

Od 1. 8. 2009 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici na: fixná zložka 220,8433 EUR/kW (6653,13 SKK), variab.zložka 0,0630 EUR/kWh (1,8979 SKK), t.j. pri prepočte na GJ je to cca 29,0746 EUR/GJ (875,90 SKK).

Od 9. 7. 2009 sa mení cena vodného – stočného dodávaného firmou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť na 2,151 EUR/m3 (64,80 SKK), t.j. o cca 4,11 %.

Kontakty: Kancelária Žiar nad Hronom - A. Dubčeka 41 (budova ROLVIS), I. poschodie, č. dverí 38, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel./fax: 045 / 672 2201 - 03, Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
 
  Kancelária Kremnica - Dolná 49/21 (budova Polikliniky), vchod oproti Mestskej polícii, 967 01 Kremnica
Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
Copyright © 1996 - 2013 www.bytspol.sk | Všetky práva vyhradené. | Web design by